Ik kan niet voldoen aan bepaalde richtsnoeren uit de handvatten, omdat de deadline al verstreken is, wat nu?

De handvatten zijn vastgesteld op 11 juli 2023. Wanneer deze handvatten verschijnen, is het contracteerseizoen voor 2024 inmiddels in volle gang. De NZa verwacht dat zorgaanbieders en  zorgverzekeraars zich conformeren aan de bestaande wet- en regelgeving voor het contracteerproces 2024. Deze handvatten introduceren zoals gezegd ook nieuwe richtsnoeren. De NZa verwacht hier dat  zorgaanbieders en zorgverzekeraars zoveel als redelijkerwijs mogelijk handelen in lijn met de bedoeling  van deze nieuwe richtsnoeren voor het contracteerproces 2024.