Ik ben op zoek naar de postcodes voor de achterstandswijken. Waar kan ik deze vinden?

De prestaties en tarieven voor verzekerden, woonachtig in achterstandswijken, betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in de bijlage van onze Prestatie en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-20608-02).