Hoe waarborgt de NZa de privacy van patiënten?

De NZa mag en wil geen gegevens ontvangen die tot personen herleidbaar zijn. Daarom worden DIS-gegevens dubbel gepseudonimiseerd. Dit gebeurt eerst door het verzenden met de privacy- en verzendmodule waarmee u de bestanden verstuurt. Die gepseudonimiseerde bestanden komen terecht bij ZorgTTP, waar de tweede pseudonimisatie plaatsvindt. Dan pas verstuurt ZorgTTP uw bestand aan de NZa. Dit uiteindelijke bestand bevat dus geen tot individuen herleidbare gegevens. Meer informatie over het pseudonimiseren vindt u in onze factsheet.

Het gepseudonimiseerde bestand bevat nog wel de vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar (niet de datum) en het geslacht.