Hoe verhoudt de DSM-classificatie zich tot de zorgvraagtypering?

Met behulp van de DSM-5 wordt, aan de hand van klachten en symptomen, gekeken aan welke diagnoseclassificatie(s) de patiënt voldoet. Het doel van de zorgvraagtypering is niet om tot een diagnose te komen, maar om de klachten en symptomen in een breder perspectief te plaatsen. Drie elementen vormen de basis bij het bepalen van het zorgvraagtype:

  • de inschatting van de aard en ernst van de klachten en gedragsproblemen;
  • de beperkingen in het functioneren;
  • het risico dat de patiënt voor zichzelf of zijn/haar omgeving vormt.

De zorgvraagtypes worden gerelateerd aan de zorg die een patiënt nodig heeft en ontvangt in termen van intensiteit, hoeveelheid en duur. Het is aan te bevelen om de e-learning Zorgvraagtypering / GGZ Ecademy te volgen, hierin wordt de zorgvraagtypering goed uitgelegd.