Hoe moet ik de ernst van het delict invullen?

Bij de dimensie ernst van het delict gaat het niet per se om het indexdelict dat de aanleiding was voor de forensische zorg, maar om het recidive-delict dat u vreest. De behandeling staat immers in het teken van voorkomen van recidive. In veel gevallen is het te verwachten delict vergelijkbaar met het delictgedrag waarvan iemand wordt verdacht of is veroordeeld. Maar soms zijn er goede redenen om een minder ernstig of ernstiger delict als uitgangspunt te nemen.