Heeft de Europese privacywetgeving effect op de vermelding van de indicatie op de nota?

We hebben de verplichte vermelding van de indicatie op de factuur getoetst en geconcludeerd dat deze niet in strijd is met de huidige privacyregelgeving. We kunnen de verplichte vermelding opleggen, met daarbij de mogelijkheid voor een opt-outregeling.