Mag er een doelmatigheidskorting worden toegepast op de recent herijkte tarieven in de gzsp?

Ja, dit mag. Echter, als een doelmatigheidskorting wordt toegepast, moet de zorgverzekeraar in het contracteerproces de toepasselijkheid hiervan richting de zorgaanbieder onderbouwen en beargumenteren.

Zorgverzekeraars moeten een adequate en transparante uitleg geven. Die uitleg kan, vanwege de grote hoeveelheid zorgaanbieders, niet altijd een persoonlijke motivering bevatten. We vragen zorgverzekeraars zo veel mogelijk individueel maatwerk te geven aan zorgaanbieders waarbij inhoud en geld bij elkaar komen.