Wat valt er onder transmurale begeleiding?

Binnen de geriatrische revalidatiezorg kan sprake zijn van transmurale begeleiding op twee momenten:

1. Vanuit een instelling voor medisch-specialistische zorg naar een instelling voor geriatrische revalidatiezorg

2. Vanuit een instelling voor geriatrische revalidatiezorg naar de eerste lijn of thuis situatie

Ad 1. De transfer vanuit een instelling voor medisch-specialistische zorg naar een instelling voor geriatrische revalidatiezorg valt onder de triage en plaatsing is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Deze zorg valt binnen het dbc-zorgproduct voor de medisch specialistische zorg. De transmurale begeleiding kan worden gestart vanuit het ziekenhuis of vanuit de instelling voor geriatrische revalidatiezorg.

Ad 2. De transfer naar huis (eerste lijn) valt onder de verantwoordelijkheid van het verpleeghuis en is onderdeel van het dbc-zorgproduct voor de geriatrische revalidatiezorg. De werkzaamheden bij de transfer van de patiënt zijn primair verpleegkundige handelingen en de patiëntgebonden tijd kan worden vastgelegd met zorgactiviteit 194832 ‘transmurale begeleiding’.