Wat mag ik registreren als een patiënt tijdelijk afwezig is?

De zorgaanbieder kan bij een tijdelijke afwezigheid of proefverlof maximaal drie afwezigheidsdagen registreren. Een afwezigheidsdag is de kalenderdag volgend op de nacht waarin de patiënt niet in de instelling verblijft. Er mag dan geen sprake zijn van definitief ontslag. Als de patiënt niet terug naar de instelling gaat, dan mag de zorgaanbieder geen afwezigheidsdag  registreren. Het is een geplande afwezigheid van maximaal drie afwezigheidsdagen. De zorgaanbieder mag een afwezigheidsdag en verpleegdag niet voor dezelfde kalenderdag registreren. De specialist ouderengeneeskunde blijft verantwoordelijk voor de patiënt tijdens de tijdelijke afwezigheid. Tijdens de afwezigheidsdagen regelt en betaalt de instelling de zorg.