Wat mag ik registreren als een patiënt terug komt in zorg?

Het antwoord op deze vraag leggen wij u uit aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Situatie 1

Een patiënt in de grz wordt behandeld voor zorgvraag X. De behandeling is afgerond, maar de patiënt komt binnen 42 dagen na de laatste zorgactiviteit terug met dezelfde zorgvraag (patiënt is eigenlijk te vroeg ontslagen). In deze situatie registreert u verder binnen het nog openstaande subtraject. Er is geen nieuwe triage nodig. De totale duur van de grz-zorg mag de zes maanden in principe niet overschrijden.

Is de duur van de behandeling van de eerste zorgvraag korter dan 120 dagen? Dan registreert u verder in het initiële subtraject (met een eventueel vervolgtraject als de 120 dagen periode alsnog wordt overschreden). Heeft de behandeling al langer dan 120 dagen geduurd? Dan registreert u verder in het vervolgsubtraject.

Bijzondere casus: Is de behandeling afgerond op dag 100? Dan wordt het traject afgesloten op dag 120 (de 42 dagen regel vervalt dan). Komt de patiënt dan op dag 130 terug (binnen 42 dagen na dag 100)? Dan opent u aansluitend aan het initiële traject een vervolgtraject op dag 121.  

Tabel 1.
Duur behandeling eerste zorgvraag Subtraject
Korter dan 120 dagen Verder registreren in het initiële subtraject
Langer dan 120 dagen Verder registreren in het vervolgsubtraject

Situatie 2

Een patiënt wordt behandeld voor zorgvraag X. De behandeling is afgerond, maar meer dan 42 dagen na de laatste grz-activiteit komt de patiënt terug met dezelfde zorgvraag. Het initiële subtraject is al gesloten. U opent in dit geval (nog) een vervolgsubtraject met dezelfde diagnose. Er is geen nieuwe triage nodig. De totale duur van de grz-zorg mag de zes maanden in principe niet overschrijden.

Is de duur van de behandeling van de eerste zorgvraag korter dan 120 dagen? Dan opent u vervolgens een vervolgsubtraject. Heeft de behandeling al langer dan 120 dagen geduurd (en zijn het initiële en het vervolgtraject al geopend en gesloten)? Dan opent u aansluitend nóg een vervolgsubtraject met dezelfde diagnose.

Tabel 2.
Duur behandeling eerste  zorgvraag                Subtraject
Korter dan 120 dagen Openen vervolgsubtraject
Langer dan 120 dagen Nóg een vervolgsubtraject openen met zelfde diagnose

Situatie 3

Een patiënt wordt in de grz behandeld voor zorgvraag X. De behandeling is afgerond, maar binnen 42 dagen na de laatste grz-activiteit komt de patiënt terug met een andere zorgvraag (zorgvraag Y). Dan sluit u het eerste subtraject handmatig. U opent daarna een nieuw zorgtraject met daarin een subtraject met diagnose Y. Er is wel triage nodig, want er moet opnieuw aan de aanspraak worden voldaan. De zorgverzekeraar moet toestemming geven om een nieuw traject te openen. Daarnaast gaat de termijn van zes maanden opnieuw lopen voor dit nieuwe dbc-zorgtraject en subtraject. Als u deze termijn overschrijdt, moet u dit bespreken met de zorgverzekeraar.

Is de duur van de behandeling van de eerste zorgvraag korter dan 120 dagen? Dan sluit u het initiële subtraject handmatig. U opent een nieuw zorgtraject met een nieuw subtraject. Duurt de behandeling van de eerste zorgvraag al langer dan 120 dagen (en is al een initieel traject geopend en gesloten en staat het vervolgtraject nog open)? Dan sluit u het vervolgsubtraject handmatig en opent u een nieuw zorgtraject met een nieuw initieel subtraject.

Tabel 3.
Duur behandeling eerste zorgvraag  Subtraject  Zorgtraject
Korter dan 120 dagen Initieel subtraject handmatig sluiten Nieuw zorgtraject openen met nieuw subtraject
Langer dan 120 dagen Vervolgsubtraject handmatig sluiten Nieuw zorgtraject openen met nieuw subtraject 

Situatie 4

Een patiënt wordt behandeld voor zorgvraag X. De behandeling is afgerond, maar meer dan 42 dagen na de laatste grz-activiteit komt de patiënt terug met een andere zorgvraag (zorgvraag Y). Dan opent u een nieuw zorgtraject met daarin een subtraject met diagnose Y. Er is wel triage nodig, want er moet opnieuw aan de aanspraak worden voldaan. De zorgverzekeraar moet toestemming geven om een nieuw traject te openen. Daarnaast gaat de termijn van zes maanden opnieuw lopen voor dit nieuwe dbc-zorgtraject en subtraject. Als u deze termijn overschrijdt, moet u dit bespreken met de zorgverzekeraar.

Is de duur van de behandeling van de eerste zorgvraag korter dan 120 dagen? Dan is het initiële subtraject gesloten en opent u en nieuw zorgtraject met een nieuw subtraject. Heeft de behandeling van de eerste zorgvraag al langer dan 120 dagen geduurd (en is al een initieel en vervolgtraject geopend en gesloten)? Dan opent u een nieuw zorgtraject met een nieuw subtraject.

Tabel 4.
Duur behandeling eerste zorgvraag Subtraject Zorgtraject
Korter dan 120 dagen Initieel subtraject is gesloten Nieuw zorgtraject openen met nieuw subtraject
Langer dan 120 dagen Vervolgsubtraject is gesloten Nieuw zorgtraject openen met nieuw subtraject