Hoe declareer ik geneesmiddelen bij een grz-cliënt?

Een add-ongeneesmiddel kunt u in principe alleen declareren in combinatie met een zorgtraject.

De huidige grz ICT-systemen zijn er niet op ingericht om direct bij de zorgverzekeraar add-ongeneesmiddelen te declareren. Hierover moet u afspraken maken met de zorgverzekeraars.

Past een zorgverlener een geneesmiddel toe dat niet als add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor in de G-standaard staat? Dan moet de zorgverlener het geneesmiddel declareren als onderdeel van een dbc-zorgproduct.