Een traject duurt langer dan een half jaar. Mag dit?

In artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering is opgenomen dat de duur van de geriatrische revalidatiebehandeling maximaal zes maanden bedraagt. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar een langere periode toestaan. Op basis van deze bepaling is in artikel 19 lid 11 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) het volgende opgenomen:

"In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar toestaan dat er langer dan zes maanden grz wordt geleverd. Bijvoorbeeld als sprake is van een nieuwe zorgvraag die ontstaat tijdens een lopend grz zorgtraject.

Indien de zorgverzekeraar schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openen van een nieuw zorgtraject voor de nieuwe zorgvraag wordt (vanwege niet toegestane parallelliteit) het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag (handmatig) afgesloten (afsluitreden 75).
Het moment van afsluiten van het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag is de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor de nieuwe zorgvraag.
"