Een revalidant gaat halverwege het revalidatietraject naar een andere instelling. Kan de andere instelling een zorgtraject openen?

Ja, dit kan als ook het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen en beide instellingen een eigen AGB-code hebben.

Bij een overplaatsing van een patiënt van instelling A naar instelling B, kan instelling B een nieuw dbc-zorgtraject openen. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

  • De verantwoordelijkheid wordt overgedragen van A naar B;
  • Beide instellingen hebben een eigen AGB-code voor de declaratie van zorgproducten.

Na overplaatsing sluit instelling A het dbc-subtraject volgens de afsluitregels. Instelling B opent een nieuw dbc-zorgtraject en subtraject met zorgtype 11 en registreert de zorg verder.

Een uitzondering is wanneer beide instellingen (locaties) dezelfde AGB-code gebruiken. In deze situatie blijft het één zorgtraject waarin de uitgevoerde zorgactiviteiten van beide locaties opgenomen worden. In dat geval kunt u de kosten op basis van onderlinge dienstverlening verrekenen.