Wie mag de GLI leveren?

In de Toelichting van onze Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie (BR/REG-21137) staat dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach. Deze minimale eis kan in één professional verenigd zijn, of in een combinatie van professionals. Denk hierbij aan POH-ers, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en/of leefstijlcoaches.

Dat de betrokken beroepsbeoefenaren beschikken over de benodigde competenties kan blijken uit hun respectievelijke (BIG)-registers. Verzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden opnemen dat de zorg alleen voor vergoeding in aanmerking komt indien een zorgaanbieder staat ingeschreven in een door de verzekeraar aangewezen register. Met deze minimale eis hebben zorgverzekeraars een houvast om onbevoegde hulpverleners buiten de deur te houden.