Welke tarieven gelden voor de GLI?

De NZa heeft voor de GLI drie verschillende prestaties en maximumtarieven opgesteld.

Voor het jaar 2021 geldt:

Prestaties GLI

Maximumtarief 2021

Intake

€ 61,58

Behandelfase per kwartaal

€ 115,19

Onderhoudsfase per kwartaal    

€ 78,35

De behandelfase en de onderhoudsfase kunnen ieder maximaal 4 keer, in 4 aaneengesloten kwartalen, in rekening worden gebracht.

Max-max tarieven

De maximumtarieven uit de tariefbeschikking kunnen maximaal met 10% worden verhoogd als hiervoor een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar is.

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de 3 prestaties via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder. Hierbij mogen maximaal onze maximumtarieven in rekening worden gebracht.