Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

De GLI is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

De GLI is een nieuwe prestatie, die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst in rekening te brengen is. De GLI is per 1 januari 2019 ook opgenomen in het basispakket en wordt dus vanuit de basisverzekering vergoed.

Zorgprogramma

De GLI wordt in de vorm van een programma aangeboden. Dit kan individueel of in groepsverband. Een zorgprogramma maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden. De startdatum van het zorgprogramma is de datum waarop het eerste face-to-face contact tussen de patiënt en zorgverlener plaatsvindt.