Mag er btw in rekening worden gebracht bovenop het maximale tarief wat vastgesteld is?

Er mag voor de GLI bovenop de maximum tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog btw geheven worden door de zorgaanbieder.

Alle maximum tarieven die de NZa vaststelt voor verschillende zorgsectoren zijn inclusief btw-kosten, maar exclusief de btw-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Het is zo dat de meeste zorgverlening vrijgesteld is van btw. Dit betekent dat er geen sprake is van btw-heffing.

Voor de GLI heeft de Belastingdienst echter aangegeven dat deze wel is belast met btw. Dit betekent dat op de zorgverlening door een GLI-aanbieder btw berekend moet worden. Deze btw wordt betaald door de patiënt of de zorgverzekeraar. Deze btw-heffing kan nog bovenop de maximumtarieven in rekening worden gebracht aan de patiënt of zorgverzekeraar.

Voor meer vragen over btw in de zorg kunt u terecht op de pagina Vrijstelling in de gezondheidszorg  van de Belastingdienst of u kunt contact opnemen met uw belastingadviseur.