Hoe zijn de tarieven voor de GLI tot stand gekomen?

De maximumtarieven voor de GLI zijn opgebouwd uit 2 elementen:

  • De opbouw van de prestatie uitgedrukt in aantal minuten (in)direct patiëntgebonden tijd; 
  • Een tarief per 60 minuten (in)direct patiëntgebonden tijd.

Het aantal uren direct patiëntgebonden tijd in de prestatie  vermenigvuldigd met het tarief per 60 minuten vormt het maximumtarief van de prestatie. De tarieven voor de verschillende prestaties vormen samen het totale maximumtarief voor het zorgprogramma.

Voor de onderbouwing van de tarieven zijn de afspraken over een gecombineerde leefstijlinterventie, het CooL programma (Pilot Coaching op Leefstijl), als uitgangspunt gehanteerd. Dit zijn:

  • Een integrale kostprijs van €58,23 per uur (prijspeil 2019);
  • Een intake à 60 minuten.

Een behandelfase van acht maanden die bestaat uit:

  • 2 individuele consulten à 45 minuten;
  • 8 groepsbijeenkomsten à 90 minuten + 30 minuten indirecte patiëntgebonden tijd voor voorbereiding en verslaglegging;
  • Een gemiddelde groepsgrootte van 7 personen;
  • Een eindevaluatie à 60 minuten;
  • Ruimte voor coördinatie en afstemming à 60 minuten.

Een onderhoudsfase van 16 maanden die bestaat uit dezelfde omvang in uren als de intake en de behandelfase.

De tarieven voor de behandel- en de onderhoudsfase zijn omgerekend naar tijdsperiodes per kwartaal. Voor de duur van het zorgprogramma is aangesloten bij de Zorgstandaard Obesitas: 12 maanden behandeling en 12 maanden onderhoud. Dit resulteert in een kostentoerekening van 62,5% aan de intake en de behandelfase en 37,5% aan de onderhoudsfase van het totaalbedrag voor het traject. 

12 en 12 maanden

Voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van 8 maanden behandelfase en 16 maanden onderhoudsfase. Vervolgens zijn de berekende tarieven (van 8 en 16 maanden) omgerekend naar een kwartaal. Dit is in lijn met de Zorgstandaard Obesitas.