Wordt Zorginstituut Nederland betrokken bij aanvragen?

Het uitgangspunt van een facultatieve prestatie is dat het gaat om bestaande reguliere medisch-specialistische zorg die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk (verzekerde zorg). Het gaat om bestaande zorg die op lokaal niveau of in een specifieke situatie volgens de aanvragende partijen beter kan worden georganiseerd met behulp van een andere bekostiging. Een nieuwe behandeling of wetenschappelijk onderzoek kan niet worden gefinancierd met een facultatieve prestatie. Bij twijfel koppelen we dit terug aan de aanvragers en raadplegen we indien nodig Zorginstituut Nederland.