Wat is het verschil met het aanvragen van een experiment via de beleidsregel innovatie?

Via de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) onderzoeken zorgaanbieder en zorgverzekeraar op basis van een kleinschalig experiment de toegevoegde waarde van een innovatie op de kwaliteit of kosten van zorg. De beleidsregel innovatie wordt gebruikt wanneer een initiatief wel gezien wordt als (basis)verzekerde zorg, maar er nog geen landelijke betaaltitel is. Als onderdeel van het experiment kijkt de NZa ook of (en zo ja, hoe) de innovatie in de landelijke bekostiging kan landen. Dit in tegenstelling tot de facultatieve prestatie die bedoeld is om lokale knelpunten op te lossen.