Waarom zit er een contractvereiste op het declareren van de facultatieve prestatie?

Het contractvereiste moet ervoor zorgen dat doelmatigheid en betaalbaarheid gewaarborgd blijven. Ziekenhuizen kunnen altijd de reguliere dbc-zorgproducten declareren voor hun zorg. Met de facultatieve prestatie spreken minimaal één individuele zorgaanbieder en één individuele zorgverzekeraar af om bestaande zorg anders te bekostigen. Een andere bekostiging hangt vaak samen met het anders willen organiseren en/of inrichten van het zorgproces.

Het beginsel van contractsvrijheid maakt het mogelijk dat partijen zelf specifieke afspraken kunnen maken over de looptijd van het contract, aantallen/volume, de hoogte van de vergoeding (tarief), doorontwikkeling, et cetera. Wanneer zorgverzekeraar en zorgaanbieder er samen niet uitkomen, komt er geen facultatieve prestatie tot stand. De facultatieve prestatie biedt partijen een mogelijkheid tot het anders bekostigen van bestaande zorg; het is dus géén verplichting.