Kan een facultatieve prestatie uiteindelijk een regulier dbc-zorgproduct worden?

Ja, dat kan. We monitoren waarvoor de facultatieve prestatie wordt gebruikt en of het nuttig is de aangevraagde facultatieve prestatie op te nemen in de landelijke bekostigingssystematiek. Als na een bepaalde tijd veel meer zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars een facultatieve prestatie gebruiken, kan de NZa besluiten om deze facultatieve prestatie te verwerken in de landelijke dbc-systematiek. We beëindigen dan de eerder vastgestelde facultatieve prestatie. De bijbehorende beschikking krijgt dan een einddatum. Vanaf het moment van beëindigen kan een zorgaanbieder deze facultatieve prestatie niet meer in rekening brengen. Dit geldt ook wanneer een facultatieve prestatie beëindigd wordt tijdens de looptijd van de bijbehorende contractafspraak tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De zorg wordt vanaf het moment van beëindigen van de facultatieve prestatie gedeclareerd via de landelijke prestaties.