Hoe onderteken ik het formulier?

Wanneer u het formulier heeft ingevuld en via het laatste tabblad op de knop 'Voltooien' heeft geklikt, gaat u naar de stap ondertekenen. In deze stap kunt u stukken (indien van toepassing) en het ondertekeningsdocument toevoegen via de opties 'Toe te voegen stukken' en ‘Ondertekening’.

  • Toe te voegen stukken: In dit onderdeel kunt u documenten downloaden (indien van toepassing) en gevraagde documenten uploaden (in pdf-formaat). Zodra alle verplichte acties zijn voltooid, kleurt het icoon van dit onderdeel groen.
  • Ondertekening: Hier kunt u het ondertekeningsdocument downloaden om deze daarna ondertekend weer te uploaden (in pdf-formaat).

NB: In de stap ondertekenen is het mogelijk om uw formulier te bewerken, in te zien of te downloaden. Als u voor ‘Bewerken’ kiest nadat u stukken (bv. accountantsverklaring, jaarrekening) en/of het ondertekeningsdocument hebt toegevoegd, worden deze documenten verwijderd.