Mag een geboortecentrum de Toeslag geboortecentrum ook in rekening brengen als de cliënt tijdens de bevalling wordt overgedragen naar het ziekenhuis?

Ja, dit mag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken hierover lokaal afspraken. Dit zijn afspraken over de hoogte van het tarief en de manier waarop de zorg in rekening wordt gebracht. Het geboortecentrum kan het tarief direct bij de zorgverzekeraar of via onderlinge dienstverlening bij het ziekenhuis declareren.