Wat gebeurt er als ik niet aanlever?

Er geldt een wettelijke verplichting voor het aanleveren van de informatie. Als een ziekenhuis de data niet aanlevert, kan de NZa actie ondernemen richting het betreffende ziekenhuis om aanlevering te bewerkstelligen.