Wat doet de peildatum precies? Welke range met datums moet ik includeren?

De peildatum is de datum waarop een instelling per specialisme of subspecialisme de wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek of diagnostiek bepaalt en aanlevert, op de in Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421) voorgeschreven wijze. Op de peildatum (iedere dinsdag van de even weeknummers) kijkt u naar de geplande afspraken tot maximaal twee maanden vooruit.