Wat doet de NZa met deze data?

De NZa gebruikt de data voor het monitoren van de toegankelijkheid van de reguliere ziekenhuiszorg, zoals in de monitor Toegankelijkheid van Zorg. 

Zorgverzekeraars Nederland gebruikt de informatie om de ontwikkelingen omtrent de uitgestelde zorg te kunnen volgen. Daarnaast biedt het zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteuning in de bilaterale gesprekken.