Wanneer is de koppeling van het Zorgbeeldportaal met ZorgDomein mogelijk?

Dit is nog niet bekend. ZorgDomein start bij voldoende animo met het ontwikkelen van een oplossing voor het automatisch delen met het Zorgbeeldportaal. Neem bij interesse contact op via NZa@zorgdomein.nl.