Wie kan allemaal de aangeleverde data inzien?

De ingevulde gegevens in het gedeelte ‘Wachttijden medisch-specialistische zorg’ van het Zorgbeeldportaal kunnen worden ingezien door uzelf, de NZa, VECOZO en zorgverzekeraars. Ook deelt de NZa de gegevens met Patiëntenfederatie Nederland om op de site Zorgkaart Nederland informatie over de wachttijden met patiënten te delen. U kunt deze informatie op Zorgkaart Nederland vinden via de URL www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden.

Als professioneel gebruiker kunt u de openbare dataset over de wachttijden in de medisch-specialistische zorg hier raadplegen. Bent u patiënt, consument of andere belangstellende, dan verwijzen wij u graag door naar Zorgkaart Nederland.