Wat vul ik in als ik (bepaalde) zorg niet of te weinig lever (minder dan 5 waarnemingen)?

Wanneer u zorg niet aanbiedt (zoals beschreven in bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg – NR/REG-2421), kunt u deze verwijderen uit de lijst van de vestiging in het Zorgbeeldportaal. Ga naar de knop 'Bewerken/bevestigen'. Hier kunt u uw zorgaanbod wijzigen per vestiging door het toevoegen en/of verwijderen van behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoek per (sub)specialisme. 

Let op: andere soorten zorg dan beschreven in bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421) kunt u niet toevoegen. 

Heeft u minder dan 5 waarnemingen (van de rekenkundige wachttijd) per wachttijd vink dan handmatig ‘Onvoldoende waarnemingen’ aan voor het type zorg dat u levert in het Zorgbeeldportaal. Het is ook mogelijk om dit op te geven in de 4e kolom van het importbestand. Zie Handleiding Zorgbeeldportaal.

Levert u op dit moment geen enkele zorg uit bijlage 1 van de Regeling Aanlevering wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421)? 
U kunt dit aangeven door rechtsboven in het Zorgbeeldportaal te klikken op ‘Aanlevering MSZ’. Zie Handleiding Zorgbeeldportaal.