Op welke (ijk)momenten moet ik de wachttijden aanleveren? Zijn daar vaste tijdstippen voor bepaald?

Een instelling levert eens in de twee weken op de peildatum, uiterlijk om 23.59 uur, voor elke locatie een overzicht met de wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek en diagnostiek aan via het Zorgbeeldportaal. De peildatum voor de aanlevering is iedere dinsdag van de even weeknummers. Aanlevering gebeurt dus één keer per twee weken.