Bij de geplande afspraken is vaak nog niet bekend welke (operatie)zorgactiviteitcode er uitgevoerd gaat worden. Hoe moet ik dan wachttijden berekenen?

Het staat vrij met welke gegevens de instelling dit uit het systeem haalt. De kenmerkende zorgactiviteiten, zoals weergegeven in bijlage 2 (van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg - NR/REG-2421), kunnen, ter vrije keus van de instelling, gebruikt worden bij het bepalen van de wachttijd voor behandeling. Het is dus niet verplicht om hiervoor de kenmerkende zorgactiviteiten te gebruiken. Wanneer instellingen de wachttijden voor behandelingen, zoals weergegeven in bijlage 1, met behulp van andere gegevens kunnen berekenen, is dat ook toegestaan.