Waarom vraagt de NZa deze data uit?

Op deze manier willen we een zo goed mogelijk inzicht bieden voor ziekenhuizen in de toegankelijkheid van zorg in de regio. Dit doen we in opdracht van het ministerie van VWS. Het biedt zorgaanbieders – in toenemende mate – inzicht in de huidige situatie van reguliere zorg en ondersteunt de samenwerking in de regio ten behoeve van het borgen van de toegankelijkheid van zorg.