Op welke (ijk)momenten moet ik de data aanleveren? Zijn daar vaste tijdstippen voor bepaald?

Wij verzoeken u de gegevens tweewekelijks aan te leveren. Dit doet u in de even weken op maandag vóór 12.00 uur ’s middags.