Moet ik wachttijden aanleveren als ik alleen onverzekerde zorg lever?

Ja, ook als u alleen onverzekerde zorg levert moet u wachttijden aanleveren. In de Wet marktordening gezondheidszorg en de aanpalende regelingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde zorg. U moet wachttijden aanleveren voor alle onderdelen uit bijlage 1 van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421) die uw instelling levert. Ook bij onverzekerde zorg is het van belang om de wachttijden tot de zorg inzichtelijk te maken.  

Uitzondering

Levert uw organisatie alleen onverzekerde zorg en géén van de onderdelen diagnostiek of behandeling uit bijlage 1 behorend bij de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421)? Dan geldt de verplichting om wachttijden aan te leveren voor u niet. Dit betekent onder andere dat instellingen die uitsluitend geheel onverzekerde, cosmetische zorg leveren, zijn vrijgesteld van de verplichting om wachttijden aan te leveren. Let wel, het moet dan echt uitsluitend gaan om cosmetische behandelingen (zorg) die volledig buiten de verzekerde aanspraken op grond van de Zvw vallen. Heeft u toch nog vragen? Neem contact met ons op via info@nza.nl, om na te gaan of u verplicht bent om wachttijden aan te leveren.