Moet ik gegevens aanleveren op een feestdag?

Ja. De aanleververplichting vervalt niet als de aanleverdag op een feestdag valt. Als het niet mogelijk is om op deze dag de gegevens aan te leveren, dan ontvangen wij de gegevens graag zo kort mogelijk vóór de feestdag.