Moet er voor kleine locaties, waar af en toe een polikliniek wordt gedaan een aparte wachttijd worden ingevuld? Bijvoorbeeld als de polikliniek twee dagen per week open is.

Ja, als het om een locatie gaat zoals gedefinieerd in de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421) moet hiervoor een wachttijd worden ingevuld. Ook de wachttijd voor een polikliniekbezoek bij kleine locaties is relevant voor het inzicht voor patiënten.