Mag de peildatum op een andere dag dan dinsdag liggen?

Nee, de peildatum voor de aanlevering van wachttijden medisch-specialistische zorg is iedere dinsdag (uiterlijk om 23.59 uur) van de even weeknummers.