Is er een aanleverformat voor het import bestand?

Ja, het aanleverformat vindt u in bijlage 4 van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-zorg (NR/REG-2421). Voor de volgende aanlevering hoeft u het bestand alleen nog te updaten met de meest recente gegevens. Ook kunt u, zodra u eenmalig de wachttijden heeft ingevoerd in het Zorgbeeldportaal, een export maken van deze gegevens. Let op: deze export kunt u vervolgens niet gebruiken als aanleverformat.