Wie moeten gegevens aanleveren voor 'Monitoring druk op de zorg'?

Ziekenhuizen en umc’s zijn op grond van artikel 61 en 62 van de Wet marktordening gezondheidszorg verplicht om de gegevens aan te leveren. Zelfstandige klinieken hoeven niet aan te leveren.