Hoe wordt smr-zorg in de langdurige zorg bekostigd?

Er zijn verschillende manieren waarop smr-zorg in de langdurige zorg bekostigd wordt. 

Voor cliënten die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verblijfszorg ontvangen inclusief behandeling geldt dat de stoppen-met-rokenzorg vanuit de reguliere zorgzwaartepakketten (zzp’s) moeten worden bekostigd.

In alle andere gevallen (zorg via modulair pakket thuis/volledig pakket thuis en verblijfszorg exclusief behandeling) geldt dat Wlz-cliënten vanuit hun basisverzekering (Zorgverzekeringswet (Zvw)) stoppen-met-rokenzorg kunnen ontvangen.

In sommige gevallen valt de stoppen-met-rokenzorg echter wel onder de Wlz. Dit is het geval als blijkt dat specifieke kennis van de doelgroep nodig is om de behandeling te laten slagen. Bijvoorbeeld wanneer een Wlz-cliënt het programma niet kan volgen, omdat zijn cognitieve en andere mentale capaciteiten dit niet toe staan.