Welke mogelijkheden zijn er voor de financiering van zorgcoördinatie?

Zorgcoördinatie heeft als doel om te zorgen dat patiënten in de acute zorgketen op de juiste plek de juiste zorg ontvangen en dat schaars zorgpersoneel efficiënt wordt ingezet. De minister van VWS heeft aangegeven dat de volgende sectoren onderdeel uitmaken van de uitvoering van de zorgcoördinatie functies: 

  • Regionale ambulancevoorzieningen
  • Huisartsenposten
  • Eerstelijns verblijf coördinatiepunten
  • Aanbieders van acute wijkverpleging in de ROAZ-regio
  • Aanbieders van ggz-triage

Hieronder vindt u per sector een samenvatting van de financieringsmogelijkheden binnen de huidige bekostiging. Meer informatie vindt u in het rapport Handvatten voor financiering van een zorgcoördinatiecentrum (zcc) per 2024