Wat is het onderscheid tussen diagnostiek, polikliniekbezoek en behandeling? Bij sommige poortspecialismen is dit verschil niet altijd duidelijk. Wanneer gaat de behandeling in?

Dit is een medisch inhoudelijke beoordeling, hier kunnen wij als NZa geen uitspraak over doen.