Wat is het max-maxtarief en wanneer kan dit in rekening worden gebracht?

De prestaties voor eerstelijnsverblijf kennen de mogelijkheid voor een max-maxtarief.

De NZa heeft maximumtarieven opgesteld voor de elv-prestaties. Dit maximum mag met maximaal 10% worden verhoogd als hiervoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar is gesloten. Dit tweede maximum kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur, multidisciplinair overleg aanvullend aan wat gezien kan worden als reguliere professionele beroepsuitoefening, of andere lokale initiatieven. Dit is ter beoordeling aan het lokaal overleg tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.