Wat is de definitie van een magistrale bereiding?

Een magistrale bereiding is een apotheekbereiding door of in opdracht van een apotheker. Deze wordt in de apotheek op kleine schaal bereid voor terhandstelling aan een vooraf geïdentificeerde patiënt. Hieraan ligt een individueel voorschrift ten grondslag.