Wanneer mag een 'Terhandstelling van een nieuw geneesmiddel met begeleidingsgesprek' worden gedeclareerd?

De apotheker mag de prestatie ‘terhandstelling van een nieuw geneesmiddel met begeleidingsgesprek’ alleen declareren als het begeleidingsgesprek daadwerkelijk is gevoerd. Ook moet er een terhandstelling van een medicijn op recept hebben plaatsgevonden en moet de apotheker hierbij voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn beschreven in de beleidsregel.

De apotheker mag deze prestatie bovendien alleen declareren als:

  • het geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter hand is gesteld; of
  • het geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm twaalf maanden of langer geleden voor het laatst aan de patiënt is ter hand gesteld; of
  • de apotheker niet objectief kunt vaststellen of het geneesmiddel eerder aan de patiënt ter hand is gesteld in de afgelopen 12 maanden.

De apotheker mag deze prestatie niet declareren als de patiënt het medicijn niet komt ophalen.