Waarom moet de indicatie op de nota worden vermeld?

De minister van VWS heeft deze voorwaarde gesteld. Het doel is dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten hierdoor in één oogopslag kunnen zien welk add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor is toegediend en voor welke aandoening.

Meer informatie vindt u in de circulaire Regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren (CI/16/28c).