Vanaf wanneer mogen wij diagnose informatie tot op het diepste niveau niet meer aanleveren?

Aanleveringen vanaf 15 april 2019 mogen geen diepere diagnose informatie meer bevatten. Wij controleren op aanleverdatum (dus niet op bijvoorbeeld startdatum van de dbc).

Technisch gezien is het pas vanaf 1 mei 2019 mogelijk om met de nieuwe gegevensaanleverstandaarden (GA) aanleveringen te doen. Tussen 15 april 2019 en 1 mei 2019 is het niet toegestaan om aanleveringen te doen voor de ggz en fz. Na 1 mei is het ook daadwerkelijk niet meer mogelijk om aanleveren te doen met oude GA’s.

Als u wilt weten wat verandert voor de generalistische basis-ggz, raadpleeg dan de veelgestelde vraag die wij daarover hebben gepubliceerd. Voor de somatische zorg verandert op dit moment niets.

Onderstaande tabel laat zien welke GA’s wij ondersteunen. (Groen wordt ondersteund, rood wordt niet ondersteund.)

DIS GA 2019