Moet ik mijn patiënt toestemming vragen om DIS-gegevens aan te leveren?

Nee. Toestemming van de patiënt is niet nodig, ook niet in het kader van de AVG, omdat u bij wet verplicht bent om gegevens aan de NZa te leveren. Uiteraard is het wel goed om uw cliënt te informeren over het feit dat u declaratiegegevens aan de NZa verstrekt en dat deze niet tot de persoon herleidbaar zijn.