Moet ik alleen wachttijden aanleveren voor behandelingen of ook voor polikliniekbezoeken? Zo ja, wat is bij polikliniekbezoeken de orderdatum?

U moet wachttijden aanleveren voor alle onderdelen uit bijlage 1 van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421) die uw instelling levert. Bij polikliniekbezoeken is geen sprake van een berekening middels ordermoment. De wachttijd voor een polikliniekbezoek wordt gerekend door te kijken naar 3e agendamogelijkheid voor een denkbeeldige patiënt op de peildatum.

Lees ook onze Informatiekaart instructie berekenen wachttijden medisch-specialistische zorg of bekijk de Presentatie instructiesessie uitleg rekenmethode wachttijden msz voor meer informatie over het berekenen van de wachttijden.